Αριστερή ίριδα γυναικός 40 ετών
Έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Λακούνες προσκολλημένες στο κολάρο στις 3 η ώρα στην αριστερή ίριδα.

επιστροφή στο κείμενο